Akreditaci na slavnostní vyhlášení Hokejista sezony 2016/17 uděluje BPA sport marketing a. s.

Na slavnostní vyhlášení spojené s přímým přenosem bude vstup umožněn řádně akreditovaným novinářům s potvrzenou akreditací. Počet akreditovaných novinářů je limitovaný z důvodu omezené kapacity sálu. Děkujeme za pochopení.

Uzávěrka akreditací je dne 26. 4. 2017.

Kontaktní osoba: Monika Bydžovská, koordinátorka mediálního oddělení
E-mail: bydzovska@bpa.cz