Akreditaci na slavnostní vyhlášení Hokejista sezony 2022/23 uděluje BPA sport marketing a. s.

Na slavnostní vyhlášení spojené s přímým přenosem bude vstup umožněn řádně akreditovaným novinářům s potvrzenou akreditací.
Počet akreditovaných novinářů je limitovaný z důvodu omezené kapacity sálu. Děkujeme za pochopení.

Uzávěrka akreditací je dne 30. 4. 2023.

Kontaktní osoba
: Tomáš Čekal

E-mail: cekal@bpa.cz